Traditionen förs vidare

Min morfar, Ingvar Bryntesson, och hans familj bedrev, under drygt 80 år, handel i Bengtsfors. 

1901 startades Joh. Bryntessons Speceri- och Diversehandel,
1932 startades en radioavdelning med Torsten Bryntesson som föreståndare. Bryntessons Livs öppnade 1949 en filial på Höjden och Bryntessons blev 1957 också först i Bengtsfors med att sätta upp en serviceautomat med diverse varor.

En häftig brand totalförstörde affärshuset 1962 och en provisorisk affärsbarack uppfördes. Denna innehöll speceributik och herrekipering, där den sistnämnda förestods av min morfar
och hans bror Carlåke. Det nya affärshuset stod färdigt 1968 och inrymde Bryntessons Herr och Bryntessons Foto och Radio, samt ICA-hallen och senare även AB Göteborgs Bank.

För ett par decennier sedan stängdes den sista Bryntessonska affären, men nu tänker jag, som ett av många Bryntessons barnbarn, föra traditionen vidare.

Välkommen!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram